Olga Zubová

Olga Zubová - galeristka

Ahoj Olinko, jsme v galerii, tak předpokládám, že tato práce tě dnes živí, je tomu tak?

Ahoj Pavle. Jsem podnikatelkou, pracuji spolu s manželem v naší soukromé galerii v Kutné Hoře.

Lidé, kteří jsou v životě úspěšní, mají často vzory. Patříš k nim a můžeš představit svůj vzor?

Vzorem je mi každý, kdo se živí poctivou prací , není přisátý na státní rozpočet a nespoléhá na dotace.

Člověk se během života vyvíjí a neustále se učí novým věcem. Existuje ve tvém životě období, které tě výrazným způsobem posunulo dále a přispělo k profesnímu růstu?

Vše, co jsem kdy dělala, bylo pro mě cennou zkušeností. Jako pedagog jsem se naučila být celkem dobrým psychologem. Jako vedoucí cestovní kanceláře jsem poznala práci s lidmi a získala cit pro preciznost , přesnost a odpovědnost. Jako poslankyně Parlamentu ČR jsem musela zvládat práci v mnoha nových oblastech, které jsem předtím neznala. Bylo to náročné na čas, někdy na psychiku, ale za takovou zkušenost jsem velmi vděčná. Mnohé věci pro mě dostaly jiný rozměr a asi toto čtyřleté období je tím , které mě nejvíc ovlivnilo.

Dnešní doba přináší obrovské množství informací a je těžké se v nich orientovat. Je pro tebe důležité mít takové prostředky, pomocí kterých získáte přístup k těm nejužitečnějším poznatkům? Využíváš k tomu například určitým způsobem internet?

Život bez internetu si nedovedu představit. Využívám jej denně. Je mým pomocníkem úplně na všechno, co potřebuji vědět.

Vyhledáváš v současnosti možnosti pro osobní rozvoj a sleduješ trendy ve vzdělávání? Zaujalo tě něco v poslední době?

Cíleně možnosti vzdělávání a dalšího rozvoje nevyhledávám. Pomáhá mi četba, internet a cestování.

Navštěvuješ v současnosti nějaký kurz, seminář nebo využíváš služeb lidí, kteří tě můžou posunout dále? Myslíš si, že ti tyto služby přináší užitek?

Nenavštěvuji.

Jsou lidé, kteří touží po získání určité dovednosti, avšak pro nedostatek času a možností svůj úmysl zatím neuskutečnili. Může se jednat například o kurz létání nebo o hru na klavír. Patříš k takovým lidem a dlouhodobě plánuješ získat nějakou dovednost?

Vždycky jsem chtěla namalovat nějaký obraz olejem na plátno. Tento sen jsem si splnila po odchodu z Parlamentu ČR . Už maluji patnáctý obraz. Je to dokonalá relaxace a zároveň se mi povedlo oslovit svou amatérskou tvorbou mnohé návštěvníky naší galerie. V životě ale nic neplánuji. Vše přichází samo. Jen se nebojím nových výzev a neříkám dopředu, že „to bych nikdy“.

Poslední otázka je vzkazem pro dospívající generaci. Které schopnosti nebo znalosti jsou pro mladého člověka nejdůležitější k tomu, aby byl v životě úspěšný a přinesl užitek celé společnosti?

Je důležité, aby člověk dělal svou práci rád, aby ho bavila. A nesmí odvádět zmetky! „Odfláknutá“ práce se pozná. O takovou není zájem. Dnes je ve všech oborech velká konkurence, lajdáctví je luxus, který si nikdo nemůže dovolit. Neméně důležité je i slušné chování, vystupování a jednání s lidmi. Když budou dva pekaři péct stejné housky, půjdou lidé k tomu, který bude zdvořilý, bude se usmívat a bude se řídit heslem „náš zákazník náš pán“.

Děkuji za rozhovor, Pavel Hrejsemnou

error: Content is protected !!